THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP THEO YÊU CẦU

14/02/2019 1891 lượt xem
Trang chủ Thương mại điện tử

THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP THEO YÊU CẦU TẠI  TÍNH THÀNH

 

YÊU CẦU KHÁCH HÀNG VÀ ĐỊNH HÌNH Ý TƯỞNG THIẾT KẾ WEBSITE.

● Ý tưởng, mong muốn của khách hàng và nhân viên chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng soạn thảo, mô phỏng lại.

● Quá trình tương tác & xác nhận qua lại liên tục giữa khách hàng .

● Tùy chỉnh và ghi chú những ý kiến riêng của khách.

● Sau khi tương tác kết thúc phải ra một bản chi tiết thiết kế đầy đủ. 

thiết kế website chuyên nghiệp

THIẾT KẾ GIAO DIỆN WEBSITE

● Thiết kế Giao Diện Website demo
 
● Thiết kế đúng với yêu cầu nhất của khách hàng từ nội dung bước thứ nhất.
 
● Thực hiện tuần tự từng trang với quy chuẩn thiết kế website chuyên nghiệp.

LẬP TRÌNH WEBSITE

Thiết kế website chuyên nghiệp

  • Công nghệ Ajax hỗ trợ tăng tính tương tác giữa người dùng và website.
  • Công cụ lập trình là Visual studio 2008, Dotnet bảo mật cao và truy suất dữ liệu nhanh.
  • Ngôn ngữ lập trình là C#, VB.net, APSX, ASP.
  • Cơ sở dữ liệu MS SQL Server 2000, 2005.

► Bước này chia thành hai phần :

 Lập Trình Giao Diện Sử dụng ngôn ngữ lập trình giao diện để xử lý giao diện từ bản Thiết Kế 

 Lập trình Chức Năng & Quản Trị  Là bước xây dựng tính năng và phần quản trị tính năng, quản trị giao diện cho website. 

KIỂM TRA & SỬA LỖI

KIỂM TRA VÀ SỬA LỖI WEBSITE.
● Kiểm tra tất cả các lỗi về Giao Diện , Lỗi Code Giao Diện, Lỗi Code Tính Năng & Các luồng hoạt động.
 
● Sửa lại các lỗi trên, đặc biệt là việc tương tác cho người sử dụng để mang lại hiệu quả kinh doanh và hài lòng về trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng của bạn!

BÀN GIAO & HƯỚNG DẪN

BÀN GIAO WEBSITE, HƯỚNG DẪN NHẬP LIỆU, SỬ DỤNG WEBSITE.

● Kiểm tra lỗi lần cuối và bàn giao cho khách hàng.

● Hỗ trợ cài đặt cho website hoạt động và hướng dẫn sử dụng, vận hành.

● Hỗ trợ nhập liệu các nội dung chính để website có thể hiện thị đẹp. 

BẢO HÀNH & BẢO TRÌ
 
DỊCH VỤ BẢO HÀNH VÀ BẢO TRÌ WEBSITE