Bệnh Viện An Phước

Là bệnh viện tư, tự chủ về tài chính, trong quá trình hoạt động, An Phước đã đảm bảo chăm lo đời sống nhân viên như những lao động trong đơn vị Nhà nước mà vẫn tích lũy được vốn để phát triển. Tuy còn khó khăn nhưng An Phước vẫn chú ý, quan tâm đến bệnh nhân là đối tượng chính sách, gia đình nghèo, người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, An Phước cũng triển khai thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân địa phương.