Bệnh viện Phổi Tỉnh Bình Thuận

Bệnh viện phổi tỉnh Bình Thuận là bệnh viện chuyên khoa hạng II, có nhiệm vụ điều trị bệnh nhân lao các thể và bệnh phổi tắt nghẽn mãn tính (COPD). Đồng thời có nhiệm vụ chỉ đạo các hoạt động về chương trình phòng chống bệnh lao và bệnh phổi cho người dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.