Thanh Long Hoàng Hậu

Hoàng Hậu là doanh nghiệp trồng và kinh doanh xuất khẩu thanh long với quy mô lớn nhất tại Việt Nam. Hiện nay công ty sở hữu hai trang trại thanh long với diện tích hơn 500 ha. Nhờ đó Công ty đã chủ động hoàn toàn nguồn nguyên liệu thanh long đầu vào. Các trang trại được đầu tư bài bản với hệ thống nhà xưởng chế biến - đóng gói, kho bảo quản tại chỗ hiện đại. Hệ thống Nhà đóng gói và Trang trại Thanh Long Hoàng Hậu hàng năm đều đạt được chứng nhận “Tiêu chuẩn Thực hành Sản xuất tốt Nông nghiệp - Global G.A.P”. Nhờ đó sản phẩm “Thanh Long Hoàng Hậu” luôn là lựa chọn hàng đầu tại các thị trường khó tính như Châu Âu, Châu Á, Hoa Kỳ, Nhật Bản…