Tính Thành bàn giao khai trương website Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong

13/06/2024 76 lượt xem
Trang chủ Khai trương website

Hôm nay, ngày 12/06/2024 Công ty Thiết kế webite Tính Thành đơn vị  Thiết kế website Phan Thiết, thiết kế website tại Bình Thuận đã hoàn thành và đưa vào khai trương chạy chính thức website Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong – www.trungtamytetuyphong.vn/

1. Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế; có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, an toàn thực phẩm, dân số, kế hoạch hóa gia đình và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

3. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của các đơn vị y tế, dân số tuyến tỉnh, Trung ương; đồng thời, chịu sự quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong theo quy định của pháp luật.

Công ty Thiết kế webite phan thiết Bình Thuận Tính Thành đơn vị Thiết kế website Phan Thiết, thiết kế website tại Bình Thuận . Chúc khách hàng Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong thành công và ngày càng phát triển.

Khi thiết kế website tại Phan Thiết Bình Thuận hãy gọi Tính Thành – Hotline: 0931.222.688. Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng.

Ban Biên tập truyền thông Tính Thành.