Tính Thành bàn giao khai trương website Giáo xứ Thánh Mẫu Phan Thiết

26/05/2023 213 lượt xem
Trang chủ Khai trương website

Hôm nay, ngày 26/05/2023 Công ty Thiết kế website Tính Thành đơn vị  Thiết kế website Phan Thiết, thiết kế website tại Bình Thuận đã hoàn thành và đưa vào khai trương chạy chính thức website của Giáo xứ Thánh Mẫu Phan Thiết – gxthanhmaupt.com

Ngày 02.01.1992, cha Phanxicô Xaviê Hoàng Kim Điền về nhận xứ, ngài tiếp tục và hoàn bị các khâu tổ chức, thành lập các hội đoàn: Legio, Bà Mẹ Công Giáo, Thiếu nhi Thánh Thể. Ngài bị bệnh và về hưu ngày 01.10.1998. Bấy giờ giáo xứ đã có 121 gia đình với 529 giáo dân.

Hiện nay, Cha Giacôbê Lê Đức Trung quản xứ, việc sinh hoạt và truyền giáo diễn ra đều đặn, tích cực. Giáo xứ hiện có Hội đồng Mục vụ gồm 18 thành viên, 03 giáo họ là Phêrô (thuộc phường Bình Hưng), Văn Thánh (ở xã Phong Nẫm) và Yên Khang (ở xã Hàm Liêm) 04 giáo xóm, 166 gia đình và 720 giáo dân, 1 nữ tu và 1 linh mục. Về công tác xã hội, giáo xứ đã thực hiện được 18 ngôi nhà tình thương. Việc truyền giáo và bác ái, giáo xứ chú trọng đặc biệt đến khu Văn Thánh và Yên Khang là 02 họ đạo mới thành lập, nghèo, lại ở xa nhà xứ. Về văn hóa, giáo xứ hiện có 77 học sinh cấp 3 và 23 em đang học Đại học hoặc trung cấp chuyên nghiệp.

Công ty Thiết kế website Tính Thành đơn vị Thiết kế website Phan Thiết, thiết kế website tại Bình Thuận. Chúc khách hàng Giáo xứ Thánh Mẫu Phan Thiết sẽ thành công và ngày càng phát triển.

Khi thiết kế website tại Phan Thiết Bình Thuận hãy gọi Tính Thành – Hotline: 0931.222 688. Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng.

Ban Biên tập truyền thông Tính Thành