Tính Thành bàn giao khai trương website Cục thống kê Bà Rịa Vũng Tàu

19/07/2021 188 lượt xem
Trang chủ Khai trương website

Hôm nay, ngày 19/07/2021 Công ty Thiết kế website Tính Thành đơn vị  Thiết kế website Phan Thiết, thiết kế website tại Bình Thuận đã hoàn thành và đưa vào khai trương chạy chính thức website của Cục thống kê Bà Rịa Vũng Tàu – www.thongkebariavungtau.gov.vn .

Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là cơ quan trực thuộc Tổng cục Thông kê, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; tổ chức các hoạt động thống kê theo chương trình công tác của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao; cung cấp thông tin kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Đảng, Chính quyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

 Hoạt động Thống kê Bà Rịa - Vũng Tàu được thực hiện sau ngày miền Nam thực sự giải phóng. Khi đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo được thành lập cũng là lúc cơ quan Thống kê cấp tỉnh đầu tiên ra đời trên địa bàn, theo Quyết định số 675/TCTK-TCCB ngày 30 tháng 11 năm 1979 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê. Ở các huyện, thành phố có các Chi cục Thống kê cấp huyện trực thuộc Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công ty Thiết kế website Tính Thành đơn vị  Thiết kế website Phan Thiết, thiết kế website tại Bình Thuận Chúc khách hàng Cục thống kê Bà Rịa Vũng Tàu sẽ thành công và ngày càng phát triển.

Khi thiết kế website tại Phan Thiết Bình Thuận hãy gọi Tính Thành – Hotline: 0931.222688. Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng.

Ban Biên tập truyền thông Tính Thành