Tính Thành bàn giao khai trương website Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Wy

02/08/2023 5737 lượt xem
Trang chủ Khai trương website

Hôm nay, ngày 02/08/2023 Công ty Thiết kế website Tính Thành đơn vị  Thiết kế website Phan Thiết, thiết kế website tại Bình Thuận đã hoàn thành và đưa vào khai trương chạy chính thức website của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Wy - lamnghiepeawy.com

Công ty TNHH Một Thành Viên Lâm nghiệp Ea Wy (tiền thân là Lâm trường Ea Wy). Sau khi thực hiện phương án sắp xếp đổi mới và phát triển nông lâm trường quốc doanh theo Nghị quyết số 28/NQ-TW của Bộ Chính trị và Nghị định 200/2004/NĐ-CP của Chính phủ, Lâm trường Ea Wy được chuyển đổi thành Công ty lâm nghiệp và nay là Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp. Hoạt động sản xuất kinh doanh theo Luật doanh nghiệp được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2429/QĐ-UBND, ngày 23/9/2010 của UBND tỉnh Đắk Lắk về phê duyệt đề án chuyển đổi Công ty Lâm nghiệp Ea Wy thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên và điều lệ Công ty.

Công ty Thiết kế website Tính Thành đơn vị  Thiết kế website Phan Thiết, thiết kế website tại Bình Thuận Chúc khách hàng Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Wy sẽ thành công và ngày càng phát triển.

Khi thiết kế website tại Phan Thiết Bình Thuận hãy gọi Tính Thành – Hotline: 0931.222.688. Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng.

Ban Biên tập truyền thông Tính Thành