Ngôn ngữ lập trình SQL

12/03/2021 1110 lượt xem
Trang chủ Tin tức

 Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL

Bài trước thiết kế website phan thiết đã chia sẻ thông tin có bản về ngôn ngữ HTML bài này chúng ta cùng tìm hiểu khái niệm cơ bản về SQL nhé!
SQL là 3 chữ cái đứng đầu của từ Structured Query Language nghĩa là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc. Nó là một dạng ngôn ngữ, là tập hợp các lệnh và phương thức để tương tác với bộ cơ sở dữ liệu. Dùng để lưu trữ, sử dụng và truy xuất dữ liệu đã được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu quan hệ.
SQL là một ngôn ngữ truy vấn dữ liệu một phần không thể thiếu trong những bộ công cụ dùng để thiết kế website dành cho nhà phát triển phía máy chủ với Full stack.
SQL hỗ trọ cung cấp truy vấn những dữ liệu phức tạp nó có nhu cầu rất cao trong số những người chuyên lập trình hay phát triển công nghệ, bao gồm cả Microsoft, bất kể những ai làm việc thường xuyên với cơ sở dữ liệu đều cần tới SQL.

Trên thực tế thì, hệ cơ sở dữ liệu quan hệ chọn SQL làm ngôn ngữ chuẩn. Hệ thống quản lý của hệ cơ sở dữ liệu quan hệ (RDMS) như MySQL, MS Access, Postgres và SQL Server, Oracle,… đều sử dụng ngôn ngữ chuẩn SQL cho CSDL. Một công ty hay doanh nghiệp hay bất cứ thứ gì cũng đêu cần có hệ thống cơ sở dữ liệu, để lấy dữ liệu ra thì người ta cần tới SQL thông qua câu query để truy vấn và hầu hết dữ liệu sẽ nằm ở dạng bảng có mối quan hệ để sql làm việc.

Ưu điểm

Cho phép truy cập truy vấn và sử dụng dữ liệu trong những hệ thống quản lý của cơ sở dữ liệu quan hệ.

Có thể mô tả dữ liệu

Có thể nhúng trong các ngôn ngữ lập trình khác mà sử dụng mô-đun SQL, thư viện với trình biên dịch trước.

Cho phép tạo và thả các cơ sở dữ liệu và bảng.

Cho phép tạo chế độ view, thủ tục lưu trữ, chức năng trong cơ sở dữ liệu.

Cho phép thiết lập quyền trên các bảng, thủ tục và view.

SQL sẽ giúp quản lý hiệu quả và truy vấn thông tin nhanh hơn, giúp bảo trì, bảo mật thông tin dễ dàng hơn.

Bài này thiết kế website phan thiết đã đưa ra khái niệm cơ bản về SQL để tìm hiểu kĩ hơn những ngôn ngữ khác các bạn tham khảo thêm những bài viết dưới đây:

Top 1: JavaScript

Top 2: Java

Top 3: Python

Top 4: PHP

Top 5: C#

Top 6: HTML

Top 7: SQL

Top 8: CSS