Khai trương website Hoàng Hải Resort

20/04/2013 3406 lượt xem
Trang chủ Khai trương website

Với phương châm luôn đổi mới, làm việc phục vụ hết sức mình vì lợi ích của khách hàng, Công ty Tính Thành mong muốn được đóng góp công sức và trí tuệ của mình...

Khai trương website Hoàng Hải Resort chuyên kinh doanh về du lịch, phòng nghỉ và các loại hình khác về du lịch. website được khai trương ngày 01/02/2013 tại địa chỉ website : www.hoanghai-resort.com