Đại hội Hội tin học tỉnh Bình Thuận lần thứ 1 (2011 - 2015)

10/11/2012 4723 lượt xem
Trang chủ Hoạt động Tính Thành

Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Tin học Bình Thuận vừa tổ chức Đại hội lần thứ nhất nhiệm kì 2011 – 2015. Đến dự có ông Nguyễn Thành Tâm

Tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Hội tin học Bình Thuận vừa tổ chức đại hội lần thứ nhất nhiệm kì 2011 – 2015. Đến dự có ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy  viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng 54/75 hội viên Hội Tin học Bình Thuận.

Trước yêu cầu liên kết, phát triển mạnh các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, ngày 27/9/2010, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 2205/QĐ –UBND cho phép thành lập Hội Tin học tỉnh Bình Thuận. Hội là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của những cá nhân và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Hội Tin học Bình Thuận hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, có phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và là thành viên của Hội Tin học Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học kĩ thuật tỉnh Bình Thuận.

Đại hội đã thông qua điều lệ hoạt động với 8 chương, 24 điều và bầu Ban chấp hành hội nhiệm kì 2011 – 2015. Ông Lê Minh Tuấn – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ tịch Hội Tin học Bình Thuận, ông Trần Văn Tính - Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp Trực tuyến Tính Thành làm Phó Chủ tịch Hội, ông Nguyễn Đức Hải Tùng - Giám đốc Trung tâm tin học tỉnh làm Thư ký, ông Võ Duy Phong - Phó Giám đốc Trung tâm Tin học thuộc Sở Thông tin và Truyền thông làm Trưởng ban kiểm tra.

Đại hội cũng đã thống nhất phương hướng hoạt động chung trong 5 năm đến. Trong đó, hội sẽ củng cố tổ chức hội, thu hút thêm hội viên, cung cấp thông tin cho hội viên,  và quảng bá các sản phẩm, dịch vụ, nâng cao kiến thức của hội viên, đồng thời tham gia đào tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh và trong xã hội.