Công ty Tính Thành bàn giao khai trương website Viện kiếm sát nhân dân Bình Thuận

01/12/2015 9035 lượt xem
Trang chủ Khai trương website

Hôm nay, ngày 01/12/2015 Công ty Thiết kế webite Tính Thành đơn vị Thiết kế website Phan Thiết, thiết kế website tại Bình Thuận đã hoàn thành và đưa vào khai trương chạy chính thức website của Viện kiểm sát nhân dân Bình Thuận – vksndbinhthuan.gov.vn. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 107 Hiến pháp năm 2013 và Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận  là cơ quan tư pháp trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận được thành lập theo Quyết định số 10/QĐ-V9 ngày 15 tháng 01 năm 1992  của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao trên cơ sở chia tách từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thuận Hải.

Trải qua  quá trình hình thành và phát triển, đến nay Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận  đã cơ bản ổn định bộ máy tổ chức với  202 biên chế và 30 nhân viên hợp đồng lao động theo NĐ 68/NĐ-CP, được biên chế thành 12 phòng nghiệp vụ và 10 đơn vị VKSND cấp huyện.

Công ty Thiết kế webite Tính Thành đơn vị  Thiết kế website Phan Thiết, thiết kế website tại Bình Thuận Chúc khách hàng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận sẽ ngày càng vững mạnh và phát triển.

Khi thiết kế website tại Phan Thiết Bình Thuận hãy gọi Tính Thành – Hotline: 0931.222688. Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng.

Ban Biên tập truyền thông Tính Thành.