Công ty Tính Thành bàn giao khai trương website Viện Kiểm Sát Bình Thuận

28/05/2021 98 lượt xem
Trang chủ Khai trương website

Hôm nay, ngày 28/05/2020 Công ty Thiết kế website Tính Thành đơn vị  Thiết kế website Phan Thiết, thiết kế website tại Bình Thuận đã hoàn thành và đưa vào khai trương chạy chính thức website của Viện Kiểm Sát Bình Thuận – www.vksndbinhthuan.gov.vn .

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận là cơ quan Thực hành quyền công tố, Kiểm sát hoát động tư pháp - trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, góp phần bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Trong phạm vi chức năng của mình, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận có nhiệm vụ góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân, bảo đảm để mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều phải được xử lý theo pháp luật.

Công ty Thiết kế website Tính Thành đơn vị  Thiết kế website Phan Thiết, thiết kế website tại Bình Thuận Chúc khách hàng Viện Kiểm Sát Bình Thuận sẽ thành công và ngày càng phát triển.

Khi thiết kế website tại Phan Thiết Bình Thuận hãy gọi Tính Thành – Hotline: 0931.222688. Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng.

Ban Biên tập truyền thông Tính Thành