Trung tâm dạy nghề Quyết Thắng

Công ty Cổ phần Tổng hợp Quyết Thắng có 02 đơn vị trực thuộc là: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Quyết Thắng và Trung tâm sát hạch lái xe Loại 3 An Toàn. Trong đó Trung tâm GDNN Quyết Thắng (trước đây là Trung tâm dạy nghề Quyết Thắng) được thành lập từ năm 2002, chuyên đào tạo các nghề: Lái xe cơ giới đường bộ (ô tô và mô tô các hạng), Hàn công nghệ cao, Gá lắp kết cấu, Xây dựng dân dụng.... Với nhóm nghề Hàn, gá lắp và xây dựng dân dụng... Trung tâm thực hiện tuyển dụng, đào tạo, gắn với bố trí việc làm theo đơn đặt hàng công nhân kỹ thuật của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.