Công ty tư vấn và nghiên cứu thị trường TLP

TLP là công ty nghiên cứu thị trường uy tín về chất lượng, trụ sở chính đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều dự án nghiên cứu thị trường về định lượng và định tính theo yêu cầu của khách hàng. TLP đặc biệt chú trọng đến việc cung cấp các giải pháp nghiên cứu thị trường tối ưu nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho khách hàng.