Nam Hải Corp

Với phương châm "Mỗi sản phẩm là một niền tin", bằng cái tâm của người làm nghề lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh Hải sản và Trà dứa dại, chúng tôi luôn mong muốn xây dựng một tập thể Nam Hải hiện đại, năng động, sáng tạo. Và dây chuyền sản xuất, đóng gói qui mô, khoa học, đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.