Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Phát Lộc

Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Phát Lộc được thành lập vào năm 2018 là công ty trực thuộc của công ty TNHH thương mại sản xuất An Khang. Gồm 4 phòng chính: phòng quản lý, phòng nhân sự, phòng tài chính kế toán, phòng văn thư. Công ty chú trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên; coi trọng người lao động như là tài sản quý giá nhất; đồng thời tích cực đóng góp vào các hoạt động xã hội, hướng về cộng đồng với những thông điệp mang tính nhân văn.