Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế xây dựng Ngô Hy

Qua một thời gian các thành viên trong công ty không ngừng tiềm kiếm và mở rộng thị trường cũng  như việc rút kinh nghiệm trong quá trình phát triển ngành nghề và đã đi đến quyết định thành lập công ty TNHH  02 thành viên trở  lên. Tổng số CBCNV hiện nay khoản 12 người, trong đó trình độ đại học 08 người, số còn lại trung cấp thuộc các ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp với trình độ cao được đào tạo tại các trường trong nước. Với sự năng động và sáng tạo của các thành viên trong công ty, đã được đào tạo về chuyên môn khá tốt, trang thiết bị hiện đại, áp dụng công nghệ tiên tiến và luôn luôn đổi mới nhằm đáp ứng và thực hiện tốt công tác tư vấn xây dựng các công trình lớn, yêu cầu chất lượng cao trong nước …