Công ty TNHH Di Thịnh - Thành Duy Auto

Công ty TNHH Di Thịnh (Garage Thành Duy)  được thành lập ngày 19/11/2009, Garage Thành Duy được hoạt động trong lĩnh vực sữa chữa ô tô  hơn bảy năm qua. Trong suốt thời gian hoạt động, chúng tôi đã trở thành địa chỉ đáng tin cậy của nhiều đơn vị cá nhân trên địa bàn Bình Thuận và các tỉnh lân cận. Với sự tin tưởng của quý khách, garage chúng tôi đã không ngừng phát triển về qui mô nhà xưởng và chất lượng phục vụ, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao.