Công ty Phương Việt

Trãi qua một thời gian hoạt động các thành viên trong Công ty không ngừng tìm kiếm và mở rộng thị trường cũng như việc rút kinh nghiệm trong quá trình phát triển ngành nghề và đã đi đến Quyết định thành lập công ty TNHH 02 thành viên trở lên. Tổng số CBCNV hiện nay khoản 16 người trong đó Trình độ  đại học và trên đại học hơn 10 người, số còn lại trung cấp thuộc các ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp với trình độ cao được đào tạo tại các trường trong nước .