Công ty Cổ phần Tàzon

Công ty cổ phần Tàzon hoạt động kinh doanh theo giấy chứng nhận kinh doanh số 3400304424 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh bình Thuận cấp ngày 22/3/2017. Tiền thân là Công ty vật liệu xây dựng và Cơ khí Tàzon được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4802000037 cấp ngày 26/02/2001.